Счетоводен софтуер MoneyWorks от GenSoft

GenSoft MoneyWorks е мощен складов софтуер и счетоводен софтуер, чрез който се облекчава работата на счетоводителя и който помага за по-бързата и ефективна дейност по ежедневните счетоводни и финансови операции. Счетоводният софтуер на GenSoft е и много ефективен при приключване на счетоводната година или завършване на финансов период.

Този счетоводен софтуер е приложим еднакво добре както за малката фирма, така и за голямата компания с много клонове и отделни счетоводства, а също така и за счетоводна къща с много клиенти. Това е така, понеже счетоводният софтуер и по-специално счетоводна програма от GenSoft, може да работи в два режима – работа за еднофирмено счетоводство и работа при многофирмено счетоводство, като и при двата варианта запазва своите високи нива на ефективност и сигурна работа.

Чрез счетоводния модул на MoneyWorks всеки счетоводител, дори и да няма опит в боравенето със счетоводни програми може без никакъв проблем бързо, точно и сигурно да приключи финансово счетоводната година, да импортира складови документи и да въведе базов или стандартен сметкоплан. Освен това всеки, който има права може да изготви всички необходими документи пред НАП., като чрез счетоводния софтуер се изготвя ДДС диск, а също така и VIES декларация.

Програмата също така има и функция за попълване и изпращане на ежемесечни декларации за Интрастат, като информацията за изготвянето на справката може да бъде въведена предварително или при получаване на доставката. Чрез счетоводния софтуер се изготвят без никакви проблеми декларации както за „пристигания”, така и за „изпращания”. Счетоводният софтуер има и изключително удобен за работа и ползване органайзер, който да напомня за изготвянето на определените месечни справки в НАП, както и за тяхното подаване. Така се избягват досадните случаи на пропуснати поради недоглеждане срокове и наказателните лихви и глоби.

По принцип, счетоводният софтуер работи със счетоводни периоди, като основен счетоводен период е годината, която е разделена на 12 по-малки периода за всеки месец. Софтуерът е известен и с изключителната си подреденост на документите. Всеки от тях се подрежда по лесен и удобен за по-нататъшно намиране начин.

Другите възможности на софтуера, които могат да бъдат използвани са възможността за изготвяне на потребителски сметкоплан и неговото импортиране, автоматичното импортиране на извършените складови операции, добавяне на аналитични признаци, отчитане на амортизацията на нематериалните и дълготрайните активи и други.

„Счетоводство по мярка за всеки” е целта, която специалистите на GenSoft са търсили и с този счетоводен софтует те определено са я постигнали. Огромно разнообразие от функции и услуги, в комбинация с възможност за пълна персонализация правят от този продукт един наистина чудесен софтуер, способен да намали и подсигури работата ви. 8000-те хиляди клиента в цял свят доказват това. Станете един от тях и получете възможностите, сигурността и уникалността на продукта, който търсите.

Контакти


Телефон: +359 885 329 660